Bc. Marek Tlačbaba

Diplomová práce

Integrace DMS a workflow v Liferay Portal

Integration of DMS and workflow in Liferay Portal
Anotace:
Cílem práce je seznámit se s problematikou podnikových portálů a s tvorbou portletů. Praktickým výstupem práce je implementace grafického workflow editoru pro tvorbu workflow v Liferay Portal verze CE. Práce se nejprve věnuje obecně podnikovým portálům a vývoji portletů. Následuje část věnující se workflow systémům a notaci BPMN. Pak následuje srovnání podobných řešení pro jiné systémy a jsou specifikovány …více
Abstract:
The goal of this thesis is to get familiar with the problems of creating enterprise portals and portlets. The practical outcome of this thesis is to develop a graphical editor for creating workflow in Liferay Portal version CE. The thesis first discusses general corporate portals and portlets development. The next chapter is dealing with workflow systems and notation BPMN. Then follows a comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Životský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma