Karolína ŘEZÁČOVÁ

Bakalářská práce

Úroveň pohybových schopností předškolních dětí v Plzni v roce 2018

The level of movement abilities of pre-school children in Pilsen in 2018
Anotace:
Tato práce se zabývá úrovní pohybových schopností předškolních dětí v Plzni v roce 2018. V teoretické části popisuji rozdělení pohybových schopností, dovedností a vývoj motoriky v předškolním věku. Seznamuji s Nadací sportující mládeže, která pořádá projekty zaměřené na pohyb předškolních dětí. Jedním velkým projektem jsou Sportovní hry mateřských škol. V praktické části vyhodnocují výsledky z testování …více
Abstract:
This thesis deals with the level of movement abilities of pre-school children in Pilsen in 2018. In the theoretical part I describe movement abilities, skills and development of motorics. It farmiliarizes us with the Foundation of Athletic Youth, which organizes projects aimed ať the movement of pre-school children. One major project is Sports games of kindergartens. In practical part I evaluate the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZÁČOVÁ, Karolína. Úroveň pohybových schopností předškolních dětí v Plzni v roce 2018. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání