Hana HANUSOVÁ

Bakalářská práce

Multikulturní komunikace v ošetřovatelství

Multicultural Communication in Nursing
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na multikulturní komunikaci sestry s cizincem. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů multikulturního ošetřovatelství. Popíši model Leiningerové, zvláštnosti komunikace s cizinci v českém zdravotnickém prostředí se zaměřením na etnika žijící v České republice. V praktické části zvolím metodu kvalitativního výzkumu, techniku polostrukturovaného rozhovoru …více
Abstract:
Focus of this thesis is multicultural communication of nurse with patient from foreign country. It?s theoretical part explains basic conceptions of multicultural nursing. I shall describe Leiningerová model as well as peculiarities of communication with foreigners in Czech medical environment targeted at ethnic groups living in Czech republic. In it?s practical part I shall choose qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013
Zveřejnit od: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSOVÁ, Hana. Multikulturní komunikace v ošetřovatelství. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe