Bc. Jana Kučerová

Diplomová práce

Sendvičová generace z pohledu sociální politiky státu, společnosti a rodiny

The Sandwich Generation from the Perspective of Social Politics of State, Society and Family
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou osob uvězněných v tzv. sendviči, osob středního věku, kteří se musí vyrovnávat s každodenní péčí o své potomky, stárnoucí rodiče a přitom stále ještě pracují. V úvodní části je sendvičová generace představena a také příčiny a dopady na jejich život. S jakými potížemi a dilematy se v této životní etapě musejí vyrovnávat. V další části práce je popsána sociální …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of persons imprisoned in so-called sandwiches, middle-aged people, who have to cope with daily care of their offspring, aging parents and they still work. In the introductory part, the sandwich generation is introduced, as well as the causes and impacts on their lives. What difficulties and dilemmas have to cope in this life stage. The next part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučerová, Jana. Sendvičová generace z pohledu sociální politiky státu, společnosti a rodiny. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.