Mgr. et Mgr. Tomáš Müller

Bachelor's thesis

Klášter premonstrátů v Brně – Zábrdovicích do roku 1327. Založení kláštera a jeho hospodářský vývoj

History of premonstratensis monastery in Brno – Zábrdovice up to 1327. Foundation and economic development of monastery.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami prvních sto dvaceti let existence kláštera v Brně – Zábrdovicích. Velká pozornost je věnována problematice založení kláštera roku 1209 resp. 1210, osobě zakladatele Lva z Klobouk, jeho předkům a původu. Práce obsahuje také zamyšlení, proč byl klášter osazen právě řádem premonstrátským. Neméně pozornosti je věnováno vývoji klášterního majetku od počátku 13. století …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis contains the history of the first hundred and twenty years of the existence of the monastery in Brno - Zábrdovice. The work focuses especially on the foundation of the monastery in 1209 respective 1210, on its founder Lev of Klobouky and his ancestry and parentage. The work contains also the reflection of the question, why the monastery was equipped with the Premonstratensian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta