Theses 

Vnitropodniková komunikace ve vybrané firmě – Petra Davidová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra Davidová

Bakalářská práce

Vnitropodniková komunikace ve vybrané firmě

Internal Communication in the selected company

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o problematice vnitrofiremní komunikace, především se zaměřuje na její praktickou aplikaci v konkrétním podniku. Hlavním cílem práce je provést analýzu komunikačního prostředí firmy a vyvodit v praxi využitelné závěry a doporučení, které by vedly ke zvýšení efektivity interní komunikace. V teoretické části jsou představeny základní pojmy spojené s komunikací obecně, především pak s komunikací interní. Práce poskytuje přehled o funkcích, cílech či nástrojích komunikace v podniku. Nedílnou součástí je vymezení základních předpokladů efektivní komunikace a na druhé straně konfliktů vzniklých v důsledku neefektivní komunikace. Praktická část obsahuje charakteristiku konkrétní firmy. Dále je provedena analýza vnitropodnikové komunikace v dané firmě, založená na dotazníkovém šetření. Výsledkem je vyhodnocení nastavené komunikace a nastínění možných návrhů a doporučení vedoucích k efektivnější interní komunikaci.

Abstract: This thesis deals with the problems of internal communication of a company, especially focusing on its practical application in the particular company. The main aim is to analyse the communication environment and finally to draw practical conclusions and useful recommendations that would increase the efficiency of internal communication. The theoretical part presents the basic terms connected with communication in general, especially with internal communication. It offers an overview of the functions, goals and communication tools in the company. An inseparable part is the definition of the basic preconditions of effective communication and on the other hand conflicts caused by ineffective communication. The practical part contains the characteristic of a specific company. Furthermore, there is made an analysis of internal communication in the company which is based on a survey. Its result is an evaluation of local communication and a sketch of possible proposals and recommendations leading to more effective internal communication.

Klíčová slova: funkce, cíle, formy a nástroje vnitrofiremní komunikace, komunikace, efektivní vnitropodniková komunikace

Keywords: communication, effective internal communication of the company, communication functions, goals and tools

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Pavlíčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Návrh na vyloučení závěrečné práce ze zveřejnění byl kladně odsouhlasen děkanem fakulty.
The proposal to exclude the final thesis from the publication was positively approved by the dean of the faculty.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/49135 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:27, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz