Bc. Vlaďka Tomková

Diplomová práce

Kompetenční model a jeho využití při výběru pracovníků

Competency model and its use in employee selection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem kompetenčního modelu a jeho využití v oblasti výběru nových pracovníků. V teoretické části popisuje proces získávání a především výběru pracovníků s důrazem na přiblížení rozdílných metod, které k němu bývají využívány. Dále podrobně definuje pojmy kompetence a kompetenční model a různé přístupy k nim. Vysvětluje přitom principy, na jejichž základě lze tyto metody …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the topic of competency model and its use in employee selection. The theoretical part describes the process of recruiting and primarily selecting employees with the emphasis on introducing different methods which are commonly used. Furthermore, it defines in great detail the terms “competency” and “competency model” and various approaches to these issues. At the same time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta