Bc. Ondřej Krupička

Diplomová práce

Organizational culture in Heli-The Bodyworks

Organizational culture in Heli-The Bodyworks
Anotace:
Práce se zabývá tématem organizační kultury, tématem, které si zaslouží větší pozornost v sociologii. Je založena na kvalitativním výzkumu prováděném v průmyslovém podniku, jenž opracuje vrtulníky. Hlavní výzkumnou metodou byla polostrukturovaná hloubková interview se zaměstnanci. První část se zaobírá definováním ústředního pojmu, druhá část je věnována analýze nasbíraných dat. Zde byly použity tři …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of organizational culture, a topic that deserves a greater attention in sociology. It is based on a qualitative research conducted in an industrial company that repairs helicopters. As a main research method had been used semi-structured interviewing with the employees. The first part is preoccupied with defining of the central concept, second part is devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Lindbloom, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií