Bc. Mariya Sydoruk

Diplomová práce

Ukrajina - dopravní propojení s okolními státy

Ukraine - transport connections with neighbouring countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dopravním propojením Ukrajiny s okolními státy a jeho vývojem v moderní historii. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o faktorech ovlivňujících mezinárodní osobní dopravu a prezentuje specifika osobní dopravy v ukrajinském kontextu. Analytická část rozebírá systém mezinárodní osobní dopravy na Ukrajině jednak v rovině dopravní infrastruktury, jednak z hlediska …více
Abstract:
This Master’s thesis deals with transport connections of Ukraine with its neighbouring countries and their development in modern history. The theoretical part summarizes existing knowledge about factors which influence international public transport and presents some specifics of public transportation in the Ukrainian context. The analytical part examines Ukraine’s international public transport system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta