Bc. Miroslav Vrba

Master's thesis

Software jako strategie hudební kompozice

Software as a strategy of a musical composition
Anotácia:
Magisterská diplomová práce se věnuje aktuálnímu hybateli změny v prostředí nových médií – softwaru. Nahlíží na software jako na možnou strategii při výběru prostředku pro tvorbu hudby. Práce se zabývá jak omezeními, tak rozšířeními, se kterými se při tvorbě hudby pomocí softwaru můžeme setkat. V první části se práce věnuje konkrétním modulům, ze kterých jsou dané programy složeny, a zkoumá práci s …viac
Abstract:
Master´s thesis pursues the contemporary phenomenon – software. Inspects software as a possible strategy in the process of choosing the instrument for musical composition. The thesis deals with extensions and restrictions that are related to the process of composing music with software. In the first part it focuses on the concrete modules that is software consisted of. The thesis tries to level them …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta