Patrik Janečka

Disertační práce

Lokalizace zdrojů akustických signálů

Sound Source Localization
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá lokalizací zdrojů akustických signálů. V úvodní části jsou popsány teoretické poznatky. V další částí této práce jsou popsány mikrofonní pole, digitální signálové procesory, Fourierova transformace a analogové filtry. V závěru práce je na základě teoretických poznatků navržen funkční vzorek, který zpracovává zvukové signály a určuje úhel dopadu akustické vlnoplochy na …více
Abstract:
This doctoral thesis is focused on the sound source localization. The theoretical principles of the localization are described in the first part of the thesis. Also there are described microphone arrays, digital signal processors, Fourier transformation and analog filters. In the last part of this thesis a functional design has been described. Its main task is measuring and processing audio signals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Tůma
  • Oponent: Petr Beneš, Vladimír Vašek, Pavel Němeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava