Theses 

Loajalita návštěvníka k destinaci – Bc. Mariana Bražinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Mariana Bražinová

Diplomová práce

Loajalita návštěvníka k destinaci

Loyalty of the visitor to the destination

Anotace: Cílem této diplomové práce je zhodnotit loajalitu návštěvníka k destinacím – Moravskoslezský a Jihomoravský kraj a následně formulovat doporučení pro destinační management a poskytovatele služeb cestovního ruchu. V literárním přehledu jsou vysvětleny pojmy související s danou problematikou a dále je provedena analýza současného stavu obou destinací. Poté je vyhodnocen primární marketingový výzkum, v rámci něhož bylo získáno 353 respondentů. Jsou identifikovány faktory kvality, které mají největší vliv na loajalitu návštěvníka. V závěru jsou destinace porovnány a na základě toho navržena doporučení pro zvýšení loajality k těmto krajům.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate the loyalty of the visitor to the destinations - the Moravian-Silesian and South Moravian regions and subsequently to formulate recommendations for the destination management and the providers of tourism services. The literature review explains concepts related to the subject matter and further analyzes the current situation of both destinations. Then, the primary marketing research was evaluated, where 353 respondents were obtained. Quality factors that have the greatest impact on visitor loyalty are identified. At the end, the destinations are compared and, on the basis of this, recommendations are proposed for increasing loyalty to these regions.

Klíčová slova: loajalita, Jihomoravský kraj, hodnocení spokojenosti, faktory kvality, destinace, Moravskoslezský kraj

Keywords: destination, loyalty, South Moravian Region, Moravian-Silesian Region, satisfaction assessment, quality factors

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
  • Oponent: Astrida Peruthová, Ing.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/62816 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62816/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/62816/posudek/oponent/48381 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz