Mgr. Klára Jagošová

Bakalářská práce

Motivační výukové metody z hlediska věku učitelů

Motivational teaching methods in terms of age teachers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace žáků ve vyučování. Práce je rozdělena na dvě velké části- část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno vše ohledně vyučovací metody a motivace. Dozvíme se zde, čím vším je výběr vyučovací metody ovlivňován, jaké jsou nejčastější používané metody, jak žáka správně motivovat ke školní práci a čeho se naopak vyvarovat. Praktická část …více
Abstract:
My bachelor work deals with issue of pupils´ motivation in their lessons. The work is divided into two parts – practical and theoretical one. Everything about motivation and methods of teaching is described in theoretical part. You can find out conditions influencing the choice of the method of teaching, frequently used methods, instructions, how to motivate pupils to schoolwork and what not to do …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy