Bc. Vendula Ambrožová

Diplomová práce

Stabilita močových kamenů

Stability of urinary calculi
Anotace:
Na základě laboratorních experimentů byly studovány podmínky vzniku močových ka-menů a jejich stabilita v rozmezí pH typického pro lidskou moč. V rámci experimentální části byly připraveny 3 typy roztoků: (1) roztok fosforečnanu vápenatého, (2) roztok šťavelanu vápenatého a (3) kombinovaný roztok obou látek. Analýzou těchto roztoků byl získán soubor dat, který byl následně dále zpracován pomocí modelovacího …více
Abstract:
Based on laboratory experiments, the conditions of urinary stones formation and their stability in the pH range typical for human urine were studied. Three types of solutions were prepared in the experimental stage: (1) solution of calcium phosphate, (2) solution of calcium oxalate and (3) combined solution of both substances. The analysis of these solutions provided the set of data, which was then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie