Matěj Matuška

Bachelor's thesis

Zvuková dramaturgie filmového žánru horor

The Sound Dramaturgy in Horror

Anotácia:
Tématem bakalářské práce je sound design filmového hororu, tzn. zvuková kompozice specifického žánru, který je charakteristický vysokou mírou stylizace.
Abstract:
This Thesis is about the sound design of Horror.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2006
  • Vedúci: Štěpán Müller
  • Oponent: Jiří Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bachelor programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.