Barbora Vrzáková

Bachelor's thesis

Kulturní, pragmatické a lingvistické rozdíly v českých a španělských stravovacích zvyklostech

Cultural, Pragmatic and Linguistic Differences in Czech and Spanish Eating Customs
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá základními odlišnostmi a rozdíly ve stravovacích zvyklostech ve Španělsku a v České republice. Cílem práce není srovnání španělské a české gastronomie, ale toho, co lidi v každé kulturní oblasti kolem jídla dělají, co říkají a jak se chovají, co si o jídle myslí, kdy k jídlu zasedají, co a jak konzumují o různých svátcích apod. Práce bude sloužit jako cestovatelská příručka …more
Abstract:
This bachelor´s dissertation deals with the basic differences in eating habits in Spain and the Czech Republic. The aim of the work is not a comparison of the Spanish and Czech cuisine, but what people in each cultural area around food do, what they say and how they behave, what they think about food, when they eat and what they eat on different festivals, etc. This thesis will serve as a travel guide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jiří Holub
  • Reader: Mgr. Dagmar Lanská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)