Ivana Tománková

Bakalářská práce

Business Cycles and Fertility: The Impact of Unemployment on the Fertility Rate

Hospodářský cyklus a plodnost: Vliv nezaměstnanosti na míru porodnosti
Anotace:
Práce si klade za cíl kvantifikovat vliv hospodářských cyklů na porodnost. Regresní analýza s použítím prvních diferencí provedená na panelových datech 31 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v letech 2003 -- 2010 potvrdila procyklický charakter porodnosti. Ceteris paribus, růst obecné míry nezaměstnanosti o jeden procentní bod vede k poklesu hrubé míry porodnosti o 0.054 …více
Abstract:
This paper investigates how aggregate fertility responds to business cycle fluctuations and attempts to quantify this effect. The results of a first differences regression analysis on a 2003 to 2010 panel data sample of 31 member states of the Organization for Economic Co-operation and Development indicate procyclical fertility behavior over the business cycle. Ceteris paribus, a one percentage point …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Lahvička
  • Oponent: Petr Bartoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31544