Ing. Martin Schmidt, Ph.D.

Master's thesis

Modely útočníka a hrozeb v bezpečnosti ICT

Attacker and threat models in ICT security
Abstract:
Diplomová práce podává přehled nejčastěji citovaných modelů útočníka využívaných v oblasti kryptografických protokolů. Analyzovány jsou modely útočníka používané v kontextu přístupů umožňujících verifikaci či ověření vlastností protokolů od klasického Dolev-Yao modelu až po pozdější relativně samostatné modely definující schopnosti útočníka. Pozornost je rovněž věnována modelům útočníka v bezdrátových …more
Abstract:
The diploma thesis provides an overview of the most frequently cited attacker models used in the field of cryptographic protocols. The attacker models that are used within the approaches for verification verifying or properties checking of a protocol are analysed, from the classic Dolev-Yao model to later relatively independent models defining the attacker's capabilities. Attention is also paid to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Technology Security

Theses on a related topic