Theses 

Životní spokojenost u cvičících jógu ve věku nad padesát let – Petra TESAŘOVÁ HRUBANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra TESAŘOVÁ HRUBANOVÁ

Diplomová práce

Životní spokojenost u cvičících jógu ve věku nad padesát let

Life satisfaction of persons over fifty exercising yoga

Anotace: Tato magisterská práce se zabývá výzkumem vlivů cvičení jógových technik na životní spokojenost osob ve věku nad padesát let a nalezením odlišností mezi spokojeností této skupiny osob a skupiny stejně starých osob aktivně se účastnících činnostem odlišného charakteru, konkrétně posluchačů univerzit třetího věku. Pro dosažení tohoto cíle byla oslovena skupina přibližně osmdesáti vhodných respondentů obojího pohlaví cvičících různě intenzivně jógové techniky různého typu, kterým byl předložen k zodpovězení Dotazník životní spokojenosti vypracovaný autory Brahlerem, Fahrenbergem, Myrtekem a Schumacherem. Přibližně padesát dotázaných osob poskytlo data splňujících kritéria pro další zpracování a která byla následně analyzována za pomocí statistických metod zjišťování závislosti na intenzitě cvičení a porovnáváním s normovacím výběrem a srovnávací skupinou posluchačů univerzit třetího věku.

Abstract: The aim of this thesis is to research the effects of exercising yoga techniques on life satisfaction of persons over fifty and finding differences between the satisfaction of this group of persons and a group of people actively participating in the activities of a different nature, namely students of universities of the third age. To achieve this goal was approached a group of approximately eighty suitable respondents of both sexes exercising intensively various yoga techniques, which was submitted to the answer the Life satisfaction questionnaire prepared by the authors Brähler, Fahrenberg, Myrtekem and Schumacher. Approximately fifty people provided data that meet the criteria for further processing and was then analyzed using statistical methods to detect depending on exercise intensity and compared with the scaling selection and a comparison group of students universities of the third age.

Klíčová slova: spokojenost, jóga, stárnutí, stáří, psychologie, ásana, rozvoj osobnosti, životní styl

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ HRUBANOVÁ, Petra. Životní spokojenost u cvičících jógu ve věku nad padesát let. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz