Theses 

Pozitivní percepce dětí s mentální retardací v jejich rodinách v závislosti na věku dítěte, struktuře rodiny a pobytu člověka s mentální retardací ve vybraných institucích. – Bc. Denisa NOVOTNÁ KUBÍNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Denisa NOVOTNÁ KUBÍNKOVÁ

Diplomová práce

Pozitivní percepce dětí s mentální retardací v jejich rodinách v závislosti na věku dítěte, struktuře rodiny a pobytu člověka s mentální retardací ve vybraných institucích.

Positive perceptions in families of children with mental retardation according to age of child, structure of family and residence of person with mental retardation in selected institutions

Anotace: Diplomová práce se soustředí na pozitivní percepci rodičů dětí s mentální retardací a její souvislost s věkem dítěte, rodinnou strukturou a využíváním sociálních služeb. Z kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 32 matek dětí s mentálním retardací z Lounského okresu vyplynula nejvyšší pozitivní percepce v oblasti osobní síly a soudržnosti rodiny, štěstí a naplnění a učení se ze zkušenosti. Rodiče nejvíce srovnávají rodiny na základě podobnosti s jinými rodinami. Jako příčinu postižení nejčastěji uvádějí profesionální chybu. Profesionálům přisuzují větší vliv na dítě s postižením, než sobě. Souvislost mezi pozitivní percepcí, věkem dítěte, rodinnou strukturou a využíváním sociálních služeb se nepotvrdila. Pro tento výzkum byla použita výzkumníkem vytvořená česká verze Kansaského inventáře rodičovských percepcí KIPP a Škála rodinného prostředí ŠRP.

Abstract: The thesis focuses on the positive perception in families of children with mental retardation according to age of child, structure of family and utilization of social services. 32 mothers of children with mental retardation in the Louny region took part in this quantitative research. The research showed, that the highest positive perception is in strength and family closeness, happiness and fulfillment and learning through expericence with special problems in life. The most of them compare themselves on the basis of similarity with other families. The most frequent reported cause of disability is professional mistake. They think that proffesionals have bigger control over their child's life than themselves. The research does not proved the connection between positive perception, age of child, structure of family and utilization of social services. The research used the Czech version of Kansas Inventory of Parental Perceptions KIPP and the Scale of family environmnent ŠRP.

Klíčová slova: mentální retardace, pozitivní percepce, rodina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ KUBÍNKOVÁ, Denisa. Pozitivní percepce dětí s mentální retardací v jejich rodinách v závislosti na věku dítěte, struktuře rodiny a pobytu člověka s mentální retardací ve vybraných institucích.. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz