Bc. Zdeňka Procházková

Diplomová práce

Estetická výchova jako prostředek k rozvíjení talentu

Aesthetic education as a means of developing a talent
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Estetická výchova jako prostředek k rozvíjení talentu“ rozebírá jednotlivé umělecké obory ve vztahu k rozvíjení talentu či nadání žáků, kteří se výuky jednotlivých oborů aktivně účastní. V první části si klade za cíl objasnit, co si můžeme pod slovním spojením estetická výchova představit, z toho důvodu se zabývá pokusem o typologii pojetí estetické výchovy, a to i v prostředí …více
Abstract:
The "Aesthetic education as a means of developing a talent" thesis describes the particular disciplines of Art in relation to the development of a talent or aptitude of pupils who actively participate in teaching of the individual disciplines. The first part aims to clarify what we can imagine by the phrase of aesthetic education, on the grounds it deals with an attempt on the typology of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy