Bc. Veronika Lindová

Bakalářská práce

Vliv marketingu a propagace na životní styl určitých sociálních a věkových skupin

Influence of Marketing and Merchandising on Lifestyle of Certain Social Groups and Generations
Anotace:
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu Vliv marketingu a propagace na určité věkové a sociální skupiny. Vzhledem k charakteru celé problematiky jsem se v teoretické části zaměřila na dílčí nástroje marketingu, zmínila typologii životního stylu a v závěru teoretické části se věnovala klasifikaci hodnot. V praktické části jsem vybranou metodou na základě výzkumných otázek zjišťovala, zda vybrané skupiny …více
Abstract:
My bachelorʼs thesis is dedicated to the theme of the influence of Marketing and Merchandising on Lifestyle of Certain Social Groups and Generations. Bearing in mind the characteristics of the topic, in the theoretical part of the work I focused on the distinct marketing tools, life-style typology and concluded with a classification of values. The practical part consists of an evaluation of questionaries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní