Martina MAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní směry ve výživě

Alternative trends in nutrition
Anotace:
Častým tématem, o kterém se v dnešní době hodně diskutuje, a to nejen v médiích, je zdravý životní styl s důrazem na vyváženou stravu. Lidé se například mohou dozvídat, že některé správně aplikované směry ve výživě poskytují mnoho zdravotních předností a naopak některé extrémní formy stravování, které jsou spojené s velmi omezeným množstvím příjmu potravy, mohou skrývat řadu rizik. Bakalářská práce …více
Abstract:
The text of the abstract. A common theme, which is nowadays much discussed, not only in the media, it is a healthy lifestyle with an emphasis on a balanced diet. For example, people may learn that some correctly applied trends in the nutrition guidelines provide many health benefits, and vice versa some extreme forms of diets that are associated with an eating of small amounts may hide many risks. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kovalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠKOVÁ, Martina. Alternativní směry ve výživě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví