Bc. Ladislav Henlín

Diplomová práce

Aplikace standardů kvality sociálních služeb v DpS Podbořany

Quality Standards' Application of the Social Services in DpS Pdobořany
Anotace:
Tato diplomové práce navazuje na bakalářskou práci, kterou jsem zpracoval na téma Novela sociálního zákona a činnost sociálního zařízení. Cílem diplomové práce je aplikace standardů kvality sociálních služeb v podmínkách Domova pro seniory a prokázat zda zavedení uvedených standardů bylo přínosem především pro uživatele sociálních služeb. V teoretické části využívám legislativy a garancí vybraných …více
Abstract:
This Diploma Thesis continues my Bachelor Thesis which dealt with the topic The Amendment to the Social Law and Social Work Facilities. The objective of this Thesis is the application of quality standards of social services in the conditions of the Home for the Elderly and to demonstrate whether the application of above-mentioned standards was the benefit especially for the users of these social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Vladimír Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní