Anna VOHNICKÁ

Bakalářská práce

Sňatková tíseň a výběrové párování

Marriage squeeze and assortative mating
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi výběrovým párováním a sňatkovou tísní v České republice, konkrétně se soustředí na to, zdali je výběrové párování ovlivněno sňatkovou tísní. Sňatková tíseň je stav, kdy na sňatkovém trhu neodpovídají počty mužů a žen ve věkových kategoriích, typických pro budování partnerství. K tomu došlo v České republice v důsledku výkyvů v porodnosti v 70. letech …více
Abstract:
This bachelor work is focused on the relation between assortative mating and marriage squeeze in the Czech Republic, specifically, if the assortative mating is influenced by marriage squeeze. Marriage squeeze is a situation when on the marriage market are different numbers of men and women in the age categories typical for building partnerships. This occurred in the Czech Republic due to fluctuations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Štípková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOHNICKÁ, Anna. Sňatková tíseň a výběrové párování. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma