Theses 

Pohrebisko otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu na lokalite Nižná Myšľa - materiál prvých 300 hrobov – Bc. Tomáš Nováček, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Nováček, Ph.D.

Diplomová práce

Pohrebisko otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu na lokalite Nižná Myšľa - materiál prvých 300 hrobov

Graveyard of Otomany-Füzesabony Cultural Complex in Nižná Myšľa - Artefacts of First 300 Graves

Abstract: Topic of work is material from graveyard Nižná Myšľa which belong to otomany-fuzesabony culture complex from older bronze age. Target of work is proper description of material, first 300 graves, and theirs comparation with analogy from Carpathian basin. The result of work is to determine typical artifacts of pre-classic period according to present datation system.

Abstract: Práca sa zaoberá hrobovým materiálom na pohrebisku Nižná Myšľa patriacom otomansko-fuzesabonyskému kultúrnemu komplexu v staršej dobe bronzovej. Cieľom diplomovej práce je náležité zdokumentovanie materiálu, prvých 300 hrobov a to formou popisnej a obrazovej dokumentácie a jeho vzťak k analógiam v Karpatskej kotline. Výsledkom práce je vyčlenenie samostatných typologických skupín a charakteristického materiálu predklasického horizontu pamiatok na základe periodizačného systému a konvenčného datovania.

Klíčová slova: bronz, Nižná Myšľa, Olexa, otomanská, fuzesabonyská, nekropola

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz