Martina Mlčochová

Diplomová práce

KULTURA V POSTINDUSTRIÁLNÍM MĚSTĚ, Kulturní Ostrava

CULTURE IN POST-INDUSTRIAL CITY, Cultural Ostrava
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vyhodnocení vlivu kultury na udržitelnost postindustriálního města a návrh doplnění stávající kulturní sítě Ostravy. Na základě vypracovaného systému vyhodnocení udržitelnosti byly stanoveny prostory, které je potřeba podpořit v rámci stabilizace kulturní sítě města. Stávající síť byla doplněna o kulturní instituce všech úrovní a byl vyhodnocen jejich vliv na utváření městských …více
Abstract:
The subject of diploma thesis is evaluation of the impact of culture on sustainability of post-industrial city and proposal to supplement the existing cultural network of Ostrava. On the basis of the evaluation of sustainability were determined spaces, which are need to support in process of stabilization cultural network of the city. The existing network was complemented by cultural institutions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Kiszka
  • Oponent: Jan Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství