Bc. Jakub Pokorný

Master's thesis

Průzkum veřejného mínění na způsob obhospodařování ŠLP Masarykův les Křtiny

Public opinion survey on Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny management
Abstract:
AbstraktAutor: Bc. Jakub PokornýNázev: Průzkum veřejného mínění na způsob obhospodařování ŠLP Masarykův les KřtinyDiplomovou práci zpracovávám na Ústavu lesnické a dřevařské politiky a ekonomiky pod vedením Ing. Josefa Lenocha, Ph.D. Je zaměřena na průzkum veřejného mínění reprezentativního vzorku návštěvníků Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Mapuje sociologickou strukturu návštěvníků …more
Abstract:
I elaborate my diploma thesis at the Department of Forest and Wood Products Economics and Policy, led by Ing. et. Ing. Josef Lenoch, PhD. I focus on the public opinion survey of a representative sample of visitors of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE). The goal is to map the sociological structure of forest visitors - gender, age, education and knowledge representation, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta