Bc. Magdalena Pařízková

Diplomová práce

Rozvoj motivace a samostatnosti žáků prostřednictvím využití moderní technologie ve speciálně navrženém mimoškolním kroužku

Fostering Learners' Motivation and Autonomy by Using the Modern Technology in a Specially Designed Afterschool Club
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv používání moderních technologií, v hodinách mimoškolního kroužku zaměřeného na výuku anglického jazyka, zejména v oblasti rozvoje motivace a autonomie žáků. Teoretická část je zaměřena především na popis aspektů nezbytných pro úspěšné provedení kurzu. Uvedené kapitoly seznamují čtenáře se základními informacemi o náctiletých žácích, prezentují deset pravidel pro zvýšení …více
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of using modern technology in ELT in a specially designed afterschool club and its contribution to increasing the learners’ motivation and subsequently their autonomy. The theoretical part focuses on a brief introduction into the aspects necessary for the successful execution of the designed course. The chapters acquaint the reader with basic information about …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta