Bc. Marta Gimunová

Master's thesis

Analýza pohybu (v klasickém tanci) z antropologické perspektivy

Motion analysis (in classical dance) from anthropological perspective
Anotácia:
Komplexní popis pohybové činnosti poskytuje hlubší znalosti biomechaniky provedení daného prvku. Tyto znalosti umožňují efektivnější výuku začátečníků, usnadňují dosažení profesionální úrovně a napomáhají předcházet zraněním. Klasický tanec, který je hlavním výrazovým prostředkem soudobého baletu, je složený z přesně vypracovaného systému pohybů. Jednotlivé prvky musí splňovat estetická kritéria a …viac
Abstract:
Complex description of a movement action provides deeper knowledge of biomechanics of performance of the given element. This knowledge allows more effective teaching of beginners, facilitates achieving professional level and helps to prevent injuries. Classical dancing, which is the main vehicle of expression of contemporary ballet, composes of strictly elaborated set of moves. Individual elements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta