Mgr. Martin Dvořák

Bachelor's thesis

Populační vývoj měst Kraje Vysočina po roce 2000

Development of the population in cities of Region Vysočina after 2000
Anotácia:
Cílem této práce je zhodnocení demografického vývoje měst Kraje Vysočina, která ve sledovaném období (2001-2013) alespoň jednou dosáhla hranice 5 000 obyvatel. Primárně jsou sledovány základní demografické charakteristiky (narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí), přičemž jsou zmíněny i další ekonomické, kulturní a sociální aspekty, které mohou demografický vývoj ovlivňovat. Města jsou v této …viac
Abstract:
The aim of this thesis is an evaluation of demographic development of the towns from the Vysočina Region which had in the reporting period (2001-2013) at least once reached the level of 5 000 inhabitants. Primarily, the elementary demographic characteristics are monitored (births, deaths, immigrants, emmigrants) as well as economic, social and cultural aspects which can also influence the demographic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Kratěnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta