Theses 

INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN – Kateřina STRAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina STRAKOVÁ

Diplomová práce

INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN

Intensity of Food Craving in Relation to Body Mass Index of the persons of various age groups

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku bažení po jídle (food craving) ve vztahu k hodnotě Body Mass Indexu (BMI) a věku. Teoretická část se věnuje zdraví, životnímu stylu, hodnocení tělesné hmotnosti, bažení a závislosti na jídle (intenzitě bažení, emočnímu bažení) a popisuje techniky zvládání bažení. Výzkumná část práce se zabývá posouzením vztahu hodnoty BMI a míry intenzity bažení po jídle u různých věkových skupin lidí. K hodnocení intenzity bažení byla použita metoda dotazníkového šetření, konkrétně česká verze mezinárodně uznávaného dotazníku Food Craving Questionnaire Trait (G-FCQ-T). Výzkum probíhal na území olomouckého kraje v letech 2012 a 2013 a bylo získáno 2042 dotazníků. Vzorek se skládal z respondentů ve věkovém rozmezí 13 92 let. Na základě statistického zpracování výsledků jsme zjistili lineární vztah mezi hodnotou BMI a faktorem Celkové intenzity bažení. Dále bylo zjištěno, že faktor Ztráta kontroly je nejvyšší u osob s obezitou. Mezi muži a ženami nebyl zjištěn v celkovém skóre intenzity bažení statisticky významný rozdíl a celkové skóre intenzity bažení se s rostoucím věkem snižovalo.

Abstract: The diploma thesis is focused on the issue of food craving in connection to the Body mass Index value and the age. The theoretical part aims at health, lifestyle, measuring the body weight, food cravings (the intensity of food cravings and emotional cravings) and food addiction, and it describes techniques of coping with the food cravings. The survey deals with assessing the relation between the BMI value and the degree of food cravings in people of various age groups. To evaluate the intensity of food cravings a method of questionnaire was used, particularly, the internationally accepted questionnaire Food Craving Questionnaire Trait (G-FCQ-T). The survey took place in region of Olomouc in 2012 and 2013 and 2042 questionnaires were gathered. The sample is composed of respondents aged 13 to 92. On the basis of the statistical processing of results we have found out the linear relation of BMI figure and the food cravings intensity. Furthermore, it was found out that the factor of the loss of control is the highest in people with obesity. Overall, there was no difference found out between males and females in food cravings intensity, and the degree of food cravings is decreased with the age.

Klíčová slova: Dotazník G-FCQ-T, Bio-psycho-socio-spirituální model zdraví, životní styl, výživa, pohybová aktivita, Craving, hodnocení hmotnosti, nadváha a obezita, emoční bažení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Kateřina. INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz