Theses 

INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN – Kateřina STRAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kateřina STRAKOVÁ

Master's thesis

INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN

Intensity of Food Craving in Relation to Body Mass Index of the persons of various age groups

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku bažení po jídle (food craving) ve vztahu k hodnotě Body Mass Indexu (BMI) a věku. Teoretická část se věnuje zdraví, životnímu stylu, hodnocení tělesné hmotnosti, bažení a závislosti na jídle (intenzitě bažení, emočnímu bažení) a popisuje techniky zvládání bažení. Výzkumná část práce se zabývá posouzením vztahu hodnoty BMI a míry intenzity bažení po jídle u různých věkových skupin lidí. K hodnocení intenzity bažení byla použita metoda dotazníkového šetření, konkrétně česká verze mezinárodně uznávaného dotazníku Food Craving Questionnaire Trait (G-FCQ-T). Výzkum probíhal na území olomouckého kraje v letech 2012 a 2013 a bylo získáno 2042 dotazníků. Vzorek se skládal z respondentů ve věkovém rozmezí 13 92 let. Na základě statistického zpracování výsledků jsme zjistili lineární vztah mezi hodnotou BMI a faktorem Celkové intenzity bažení. Dále bylo zjištěno, že faktor Ztráta kontroly je nejvyšší u osob s obezitou. Mezi muži a ženami nebyl zjištěn v celkovém skóre intenzity bažení statisticky významný rozdíl a celkové skóre intenzity bažení se s rostoucím věkem snižovalo.

Abstract: The diploma thesis is focused on the issue of food craving in connection to the Body mass Index value and the age. The theoretical part aims at health, lifestyle, measuring the body weight, food cravings (the intensity of food cravings and emotional cravings) and food addiction, and it describes techniques of coping with the food cravings. The survey deals with assessing the relation between the BMI value and the degree of food cravings in people of various age groups. To evaluate the intensity of food cravings a method of questionnaire was used, particularly, the internationally accepted questionnaire Food Craving Questionnaire Trait (G-FCQ-T). The survey took place in region of Olomouc in 2012 and 2013 and 2042 questionnaires were gathered. The sample is composed of respondents aged 13 to 92. On the basis of the statistical processing of results we have found out the linear relation of BMI figure and the food cravings intensity. Furthermore, it was found out that the factor of the loss of control is the highest in people with obesity. Overall, there was no difference found out between males and females in food cravings intensity, and the degree of food cravings is decreased with the age.

Keywords: Dotazník G-FCQ-T, Bio-psycho-socio-spirituální model zdraví, životní styl, výživa, pohybová aktivita, Craving, hodnocení hmotnosti, nadváha a obezita, emoční bažení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
  • Accessible from:: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

STRAKOVÁ, Kateřina. INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 06:17, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz