Theses 

Kvalitativní výzkum rituálů ukládání dětí ke spánku – Lucie HNOJSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lucie HNOJSKÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum rituálů ukládání dětí ke spánku

Qualitative research rituals saving children to sleep

Anotace: Práce se zabývá kvalitativním výzkumem, v rámci grounded theory, zaměřuje se na výzkum různých způsobů rituálů souvisejících s ukládáním dětí ke spánku. Teoretická část objasňuje pojmy: dítě předškolního věku z hlediska vývojových teorií, vysvětluje, co je rodina, výchova a jaké známe výchovné styly. Definuje pojem rituál, druhy rituálů, spánek a jeho fáze. Charakterizuje proces usínání. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu několika rodin. Výzkum se zaměřuje na různé způsoby rituálů souvisejících s ukládáním dětí ke spánku. Je zde využita metoda polo-strukturovaného hloubkového rozhovoru a pozorování. V závěru práce jsou shrnuté nalezené společné faktory a rovněž rozdílné vzorce v rituálech a způsobech ukládání dítěte ke spánku v různých rodinách.

Abstract: This work deals with the qualitative research within grounded theory, it focuses on the research of different ways of rituals associated with saving the children to sleep. The theoretical part explains terms: preschool child in terms of developmental theory, explains what the family and education is and what educational styles we know. It defines ritual, kinds of rituals, sleep and its stages. It characterizes the process of falling asleep. The practical part is devoted to qualitative research of several families. The research focuses on the different ways of rituals associated with saving the children to sleep. There is used a method of semi-structured in-depth interviews and observations. The conclusion is summarization of common factors which were found and also different patterns in rituals and ways of saving the child to sleep in different families.

Klíčová slova: rodina, výchovné styly, rituály, usínání, spánek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HNOJSKÁ, Lucie. Kvalitativní výzkum rituálů ukládání dětí ke spánku. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:54, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz