Bc. Eliška Kutná

Master's thesis

Městská rada v Plzni do roku 1434

Municipal council in Plzeň until the year 1434
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o vývoji městské rady v Plzni od jejího založení do doby husitských válek a během nich. Zaměřuje se na některé známé osobnosti městské samosprávy a jejich majetek ať už uvnitř hradeb Plzně, či mimo ně. Nabízí krátké porovnání s jinými významnými městy v českém království.
Abstract:
This diploma thesis deals with the developement of the Plzeň town council before and during the Hussite Wars. It is concerned with municipality members and their respective properties held inside as well as outside the town walls. A brief comparison with other Kingdom of Bohemia important towns was provided, too.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
  • Reader: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History

Theses on a related topic