Ilona SYMERSKÁ

Bakalářská práce

Ideální stát a společnost

The Ideal State and Society
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje ideálnímu státu a společnosti v pojetí totalitních systémů, které počaly vznikat v Evropě ke konci a po první světové válce a jejím cílem je na příkladě porovnání tři nejznámější totalitních politických systémů této doby ? italského fašismu, německého nacismu a sovětského stalinizmu, nejenom porovnat tyto systémy a nalézt společné rysy a zákonitosti, kterými se tyto politické …více
Abstract:
This thesis deals with the ideal state and society in the concept of totalitarian systems, which began to emerge in Europe in the end and after the First World War and its aim is to compare the three most famous example of totalitarian political systems of the time ? Italian Fascism, German Nazism and Soviet Stalinism, not only compare these systems and to identify common features and patterns which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012
Zveřejnit od: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SYMERSKÁ, Ilona. Ideální stát a společnost. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie