Bc. Lucie Střítecká

Master's thesis

Les Technologies de l'information et de la communication et leur utilisation en classe du FLE

Information and communication technologies and their use in French lessons.
Abstract:
The aim of this thesis is to present possibilities of the use of Information and Communication Technologies in class and in language lessons, to point out the necessisity of the teacher´s orientation in the world of modern technologies and to inform the reader about new trends in this field. The theoretical part offres general information concerning ICT, however it is primarily focused on ICT in education …more
Abstract:
Cílem této práce je ukázat možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve vyučování a v hodinách jazyka, poukázat na nutnost orientace učitele ve světě moderních technologií a seznámit čtenáře se současnými trendy v této oblasti. Teoretická část nabízí obecné informace z oblasti ICT, ale především se zaměřuje na využití ICT ve školství. Praktická část ukazuje, jak využít informační …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta