Pavlína ZAJÍČKOVÁ

Diplomová práce

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko

The Development Strategy of microregion Valašsko-Horní Vsacko
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko. Teoretická část vysvětluje základní pojmy v oblasti strategického rozvoje mikroregionů a možnosti jeho financování. Dále se zabývá procesem tvorby strategického dokumentu mikroregionu, jeho legislativním zabezpečením a vytyčením současných strategických dokumentů. V praktické části je zpracována socioekonomická …více
Abstract:
The thesis is focused on the development strategy of microregion Valašsko-Horní Vsacko. Theoretical section explains basic concepts in the strategic development of microregion and options for its funding. It also deals with the process of creating a strategic document mikroregion, its legislative security and demarcation of existing strategic documents. The practical part deals with the socioeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 20770

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍČKOVÁ, Pavlína. Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj