Jan KROUZA

Bakalářská práce

Vliv elektromagnetického pole na životní prostředí

The effect of electromagnetic field on living environment
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na působení elektromagnetických polí na životní prostředí. Práce se věnuje legislativě České Republiky v oblasti ochrany obyvatelstva před elektromagnetickými poli, porovnává jednotlivá frekvenční spektra elektromagnetických polí a hodnotí biologické účinky těchto polí na jednotlivé organizmy.
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at describing the effects of electromagnetic fields on the enviroment. The thesis deals with Czech legislation designed to protect the general population from electromagnetic fields, compares different frequency spectrums of electromagnetic fields and evaluates the biological effects of these fields on individual organisms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marcela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROUZA, Jan. Vliv elektromagnetického pole na životní prostředí. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická