Theses 

Outsourcing vojenských operací Evropské unie: pro a proti – Mgr. Ondřej Urbánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ondřej Urbánek

Bakalářská práce

Outsourcing vojenských operací Evropské unie: pro a proti

Outsourcing of EU military operations: pros and cons

Anotace: Otázka outsroucingu vojenských operací různých mezinárodních organizací je doprovázena vyostřenou diskusí mezi jeho zastánci a odpůrci. Bezpochyby největší pozornost je pak v tomto kontextu věnována misím Organizace spojených národů. Vojenské operace EU jsou však v rámci této diskuse přehlíženy, přestože vykazují řadu obdobných problémů. Cílem této práce je proto prostřednictvím aplikace teoretických argumentů pro a proti vznášených během této diskuse jednak interpretovat z tohoto hlediska doposud neprobádaný případ operací EU a jednak na základě rozpracování nového případu vyvodit závěry pro tuto širší teoretickou debatu. Práce tak analyzuje relevanci jednotlivých argumentů v konfrontaci s empirickými daty o případu vojenských operací EU a na základě toho sumarizuje pro a proti spojená s využitím outsourcingu v rámci těchto operací. Na tomto základě pak také navrhuje doporučení pro širší teoretickou debatu o výhodách a rizicích outsourcingu vojenských operací.

Abstract: The question of various international organizations’ military operations outsourcing is accompanied by fierce discussion. In this context, the most attention is undoubtedly paid to the missions of the United Nations. Although EU military operations are hindered by similar problems, they are largely neglected in this debate. The aim of this thesis is therefore firstly to interpret from this perspective yet unresearched case of EU operations and secondly to draw some conclusions for the wider debate based on investigation into this yet unexplored case. The thesis is thus analysing a relevance of various arguments in confrontation with empirical data on the case of EU military operations and consequently summarises pros and cons connected to the usage of outsourcing in these operations. On this basis it also proposes recommendations for the wider theoretical debate on the pros and cons of military operations outsourcing in general.

Klíčová slova: Evropská unie, outsourcing, privatizace bezpečnosti, soukromá vojenská společnost, vojenské operace EU, European Union, privatisation of security, private military firm, EU military operations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz