Mgr. Ondřej Urbánek

Bakalářská práce

Outsourcing vojenských operací Evropské unie: pro a proti

Outsourcing of EU military operations: pros and cons
Anotace:
Otázka outsroucingu vojenských operací různých mezinárodních organizací je doprovázena vyostřenou diskusí mezi jeho zastánci a odpůrci. Bezpochyby největší pozornost je pak v tomto kontextu věnována misím Organizace spojených národů. Vojenské operace EU jsou však v rámci této diskuse přehlíženy, přestože vykazují řadu obdobných problémů. Cílem této práce je proto prostřednictvím aplikace teoretických …více
Abstract:
The question of various international organizations’ military operations outsourcing is accompanied by fierce discussion. In this context, the most attention is undoubtedly paid to the missions of the United Nations. Although EU military operations are hindered by similar problems, they are largely neglected in this debate. The aim of this thesis is therefore firstly to interpret from this perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií