Zoran KERKEZ

Bachelor's thesis

1. Teoretická část: Historie knižní ilustrace se zaměřením na vědeckofantastický žánr 2. Praktická část: Sada ilustrací k vybranému dílu vědeckofantastické literatury

1. Theoretical Part: The History of Book Illustration with Focus on the Science Fiction Genre 2. Practical Part: A Set of Illustrations for a Selected Work of Science Fiction
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce je připomenout zásadní vliv knižní ilustrace na výslednou podobu knihy v průběhu dějin, a poukázat na její současnou tvář v kontextu žánru vědecko-fantastické literatury, pro kterou je příznačná. V praktické části se věnuji tvorbě vlastní sady ilustrací k vybranému dílu vědeckofantastické literatury, přičemž se zaměřuji na jejích přínos v kontextu charakterizace jednotlivých …viac
Abstract:
Aim of my thesis is to remind the reader of the fundamental historical influence of the book illustration on the final appearance of the book, and to show its contemporary form in the science fiction genre. The practical part is devoted to the process of creating a personal set of illustrations for a selected work of the science fiction genre, with ephasis on its con-tribution to the depth of the characters …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zverejniť od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: dr ak. soch. Bořek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KERKEZ, Zoran. 1. Teoretická část: Historie knižní ilustrace se zaměřením na vědeckofantastický žánr 2. Praktická část: Sada ilustrací k vybranému dílu vědeckofantastické literatury. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Visual Arts / Multimedia and Design - Graphic Design

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.