Bc. Michal Hrubý

Diplomová práce

Agile adoption in corporation with the research on SCRUM deviations

Agile adoption in corporation with the research on SCRUM deviations
Anotace:
Táto práca je zameraná na popis agilných metód vývoja softvéru a ich implementácia v európskej agentúre ECDC v multi-projektovom a multi-tímovom vývojovom prostredí. Ďalej popisuje odchýlky implementácie v ECDC od klasickej metódy Scrum. Pre plánovanie a sledovanie vývoja softvéru na ECDC sa používa Team Foundation Server (TFS). TFS databáza obsahuje všetky údaje o plánovaní úloh a monitorovaní úloh …více
Abstract:
This thesis is aimed to describe the agile methods of software development and their implementation at European Agency ECDC in multi-project and multi-team development environment. It also describes the deviations of the implementation at ECDC from the classic Scrum method. For planning and monitoring of software development at ECDC is used Team Foundation Server (TFS). TFS database contains all the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Filip Nguyen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace