Bc. Ingrid Martincová

Diplomová práce

Efektivnost výběru daní v ČR a ve světě

Efficiency of tax collection in the Czech Republic and in the world
Anotace:
Tato diplomová práce řeší efektivnost přímých administrativních nákladů na výběr daní v ČR a ve vybraných zemích světa. Tyto náklady by měly být co nejnižší, avšak jejich úroveň je závislá na různých okolnostech, zejména úrovni daňové legislativy a rozsahu kompetencí správců daně. Cílem práce pak bude na základě analýzy efektivnosti výběru daní v ČR a v mnou vybraných členských státech EU provést komparaci …více
Abstract:
This diploma thesis addresses the effectiveness of direct administrative costs for the collection of taxes in the Czech Republic and in selected countries. These costs should be kept to a minimum, but their level depends on various circumstances, in particular the level of tax legislation and the scope of competences of tax administrations. The aim of the work will be based on the analysis of the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní