Ing. Stanislava Delčevová

Master's thesis

Revenue management vo vybranom hoteli

Revenue management in chosen hotel
Abstract:
The main aim of Diploma thesis is to analyze the usage of revenue management in selected hotel – The Mountain hotel ABC*** while establishing proposals and recommendations to improve the situation. The Diploma thesis are divided into three chapters, the content of which has been set to contribute achieving the main objective of the thesis. The first chapter deals with the definition of the basic theoretical …viac
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovať využitie revenue managementu vo vybranom hoteli – Horský hotel ABC ***, a zároveň stanoviť návrhy a odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu. Diplomová práca je rozdelená do troch kapitol, obsah ktorých bol stanovený tak, aby napomáhali dosiahnutiu hlavného cieľa diplomovej práce. Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením základných teoretických pojmov súvisiacich …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)