Aneta Špíglová

Bachelor's thesis

Žena v situaci - Nora, Maryša a Mladá žena

Woman in a situation - Nora, Maryša and Young Woman

Anotácia:
Bakalářská práce Žena v situaci se zabývá srovnáním tří významných divadelních her: Nože ve slepicích Davida Harrowera, Domeček pro panenky Henrika Ibsena a Maryša Aloise a Viléma Mrštíků. Zaměřuje se zejména na osud hlavních ženských postav těchto her; na dramatickou situaci, ve které se ocitají. Základním nástrojem srovnávání a zkoumání jednotlivých her je dramaturgický rozbor. Autor se pokouší …viac
Abstract:
Bachelor thesis Woman in a situation compares tree important plays: Knives in hens by David Harrower, A Doll´s House by Henrik Ibsen and Maryša by Alois and Vilém Mrštík. In particular it focuses on the fate of the main female characters of these plays; on the dramatic situation in which they find themselves. The basic tool used for analyzing and comparing the plays is a dramaturgical analysis. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedúci: Jan Vedral
  • Oponent: Jana Kudláčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a vjakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 2. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Bachelor programme / odbor:
Dramatická umění / Teorie a kritika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.