Adam Slabý

Diplomová práce

Podnikatelský plán: samoobslužná automyčka

Business plan: self service car wash
Anotace:
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro výstavbu samoobslužné auto myčky. Analýza a popis potřebných zdrojů, ověření životaschopnosti a kalkulace finanční výkonnosti projektu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část - teoretická, popisuje strukturu, náležitosti a účel podnikatelského plánu. Zaměřuje se především na nástroje k analýzám zamýšleného projektu …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to form a business plan for a self service car wash. It analyzes the necessary resources, tests the viability, and calculates the financial performance of the project. The thesis is divided into two main parts. The first part theoretical, mainly describes the structure, requirements and purpose of a business plan, especially tools for market analysis, financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Andera
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68666

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management