Bc. Zuzana Ručkayová

Diplomová práce

Osobitosti ponuky služieb v hoteli Holiday Inn Bratislava

Specifics of supply in the service in hotel Holiday Inn Bratislava
Abstract:
The Master’s Dissertation is primarily focused on offering services oriented to the corporate clients of Holiday Inn Bratislava. The Master’s Dissertation offers the application and creation of a price structure and the realization of business activities connected with the acquisition of new business opportunities. The aim of the Master’s Dissertation is to analyze the personal offer of the hotel Holiday …více
Abstract:
Diplomová práca je predovšetkým zameraná na ponuku služieb orientovanú pre korporátnu klientelu hotela Holiday Inn Bratislava. Práca ponúka návrh a tvorbu cenovej stratégie a realizáciu obchodných aktivít spojených so získavaním nových obchodných príležitostí. Cieľom diplomovej práce je analýza osobitej ponuky služieb hotela Holiday Inn Bratislava, ktorá je zameraná primárne na korporátny segment s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/qrzkf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství