Theses 

"Zelený spotřebitel" - jeho sociální profil – Ing. Bc. Pavel Michálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Bc. Pavel Michálek

Bakalářská práce

"Zelený spotřebitel" - jeho sociální profil

Social profil of the green consumer

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sociálního profilu tzv. zelených spotřebitelů, kteří by do budoucnosti mohli být potenciální hnací silou spotřebních trhů. Práce analyzuje již definované sociální profily a spotřebitelské segmenty zelených spotřebitelů, a to jak v České republice, tak i ve světě. Cílem této práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit preference a charakteristiky spotřebitelů ve zkoumané lokalitě, kterou je lokalita města Děčín a blízkého okolí.

Abstract: The thesis is focused on social profile analyse so-called Green Consumers, which could be, into future, a potential driving force of consumer markets. The thesis analyses social profiles and consumer´s segments which have already been defined in the Czech republic and the world as well. The aim of this thesis is, through the use of a questionnaire, to find out the preferences and characteristics of consumers in the surveyed range - Děčín town and its surroundings.

Klíčová slova: Zelený marketing, ekologický produkt, spotřebitelské preference, zelený konzumerismus, Green marketing, ecological product, consumer preferences, green consumerism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz