Klára Vaňková

Bakalářská práce

Marketingový akční plán pro podnik vstupující na trh dopravních služeb

Marketing action plan for a company entering the market of transport services
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového akčního plánu společnosti, která vstupuje na trh dopravních služeb. Mým cílem bude navrhnout konkrétní kroky vedoucí k tomu, aby se společnost dostala do povědomí zákazníků. Teoretickou část si rozdělím do několika kapitol, ve kterých stručně charakterizuji základní marketingové pojmy a nástroje. V praktické část představím společnost Bohemian …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is the establishment of a marketing action plan for the company entering the transport services market. My goal will be to propose the concrete steps to introduce the company to the customers. I will divide the theoretical part into several chapters with briefly characteristics of the basic marketing concepts and tools. In practical part, I will introduce the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS